Ivan Ića Stanić novi predsjednik Udruge Lug-Poljica

 

U subotu 20. travnja 2019. godine, na Veliku ili Bilu subotu, kako se u narodu zove, održana je izborna skupština Udruge Lug-Poljica. Bio je to jedan ugodan sastanak članova pristiglih iz različitih dijelova Domovine i inozemstva. Prilika je to i za razgovore o zdravlju, obitelji, tekućim poslovima,…

No, ozbiljno se i radilo. Kako je i najavljeno prihvaćen je sljedeći dnevni red:

  1. Evidencija nazočnih članova i utvrđivanje uvjeta za održavanje godišnje skupštine
  2. Godišnje izvješće o radu
  3. Promjena Statuta
  4. Izbor novog vodstva Udruge (predsjednik, tajnik, Upravni odbor, Nadzorni odbor)
  5. Razno

Ad 1.

Dvadeset nazočnih bilo je dovoljno da se utvrdi da postoji kvalificirana većina evidentiranih članova za pravovaljano odlučivanje.

Ad 2.

Podijeljeno je pisano godišnje izvješće o radu. Predsjednik Udruge ukratko je obrazložio stavke financijskog izvješća, te dao šire obrazloženje za dva upita. Prilog: Godišnje izvješće o radu Udruge za 2018. godinu. Nazočne je uputio na mrežnu stranicu lug-poljica.com gdje se mogu pratiti sve uplate.

Ad 3.

Predložena je promjena Statuta Udruge vezana za broj članova Upravnog odbora te za mandatno razdoblje Upravnog odbora i predsjednika Udruge. Jednoglasno je prihvaćeno da se promjeni statutarna odredba koja regulira broj članova Upravnog odbora, te je prihvaćeno da on broji 5 članova, umjesto dosadašnjih 9 članova. Nije prihvaćena promjena mandatnog razdoblja Upravnog odbora i predsjednika Udruge sa 4 na dvije godine.

Ad 4.

Za predsjednika Udruge predložen je Ivan Ića Stanić. Za članove Upravnog odbora predloženi su: Ića Stanić, Ivan Protuđer, Zdravko Protuđer, Ivan Stanić Mona i Jerko Stanić. Za članove Nadzornog odbora predloženi su: Bariša Stanić, Kažimir Bagarić i Jozo Stanić Cajo. Za tajnika Udruge ponovno je predložen Mario Stanić.

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i potvrđeni, te je Udruga dobila novog predsjednika Ivana Stanića (Ića Barin), kojem želimo puno uspjeha u predsjedanju Udrugom.

U kratkom obraćanju novoizbarani predsjednik je rekao da će se što skorije raspisati natječaj za nastavak radova na završetku dvorišta oko groblja i muzeja spaljenih te da će aktivno raditi na prijavi na skoro raspisane natječaje, kako one lokalne tako i one koje raspisuje R Hrvatska.

Ad 5.

Kako je i uobičajeno, pod točkom razno se bistrilo na benzinskoj crpki, a nadzorni odbor je kooptiranjem jednog vanjskog člana za belu i tu večer odigrao da se ne gubi običaj.

 

 

 

 

Leave a Comment