U subotu izborna skupština Udruge Lug-Poljica

 

subotu, 31. ožujka 2017. godine u 17 sati u  pomoćnim prostorijama crkve na Širokovcu održat će se redovna izborna skupština Udruge Lug-Poljica. Pozivaju se svi članovi Udruge da nazoče skupštini.

Pozivaju se i svi mještani zainteresirani za izgradnju spomen parka i spomen doma na groblju spaljenih. Na skupštini će biti prezentirani svi poslovi, do sada urađeni, te planovi za ovu godinu. Bit će prezentirani i troškovnik radova, kao i financijsko stanje. Svi oni koji su izrazili želju za sudjelovanjem u financiranju ovoga projekta moći će dati svoj prilog ili će preuzeti upute za uplatu preko banke.

 

 

Dnevni red 

 

1. Utvrđivanje kvoruma i pravovaljanosti rada skupštine

2. Izvješće o radu Udruge za 2017. godinu

3. Izbor:

– predsjednika

– upravnog odbora

– nadzornog odbora

– tajnika

4. Razno

 

Udruga Lug-Poljica

Leave a Comment