Održana godišnja skupština Udruge „Lug-Poljica“

U subotu, 15.4.2017. godine u pomoćnim prostorijama crkve na Širokovcu održana je redovna godišnja skupština Udruge „Lug-Poljica“. Skupštini su nazočila 23 člana.

 

Dnevni red je bio sljedeći:

 1. Utvrđivanje kvoruma i pravovaljanosti rada skupštine.
 2. Izvješće o radu Udruge za 2016. godinu
 3. Plan rada za 2017. godinu
 4. Financijski plan za 2017. godinu
 5. Razno

Rasprava o 1. točki

 • Od tajnika Udruge je zatraženo da se revidira članstvo Udruge. Na stranicama lug-poljica.com bit će objavljen popis svih dosadašnjih članova, te da se evidentira plaćanje godišnje članarine za sve godine

Rasprava o 2. točki

 • Predsjednik Udruge prezentirao godišnje izvješće o radu. Jednoglasno usvojeno.

Rasprava o 3. točki

 • Nastavak radova na izgradnji spomen parka i spomen muzeja, te organizacija tradicionalne godišnje „luške fešte“ glavne su zadaće.
 • Naglašena je potreba i za manjim korekcijama glavnog projekta spomen parka. Prema mišljenju većine članova, potrebno je u spomena park uključiti i zidine stare kuće u kojoj su mještani spaljeni.

Rasprava o 4. točki

 • Različita su viđenja članova Udruge glede daljnjeg financiranja Udruge. Kako je većina sredstava utrošena za zemljane radove urađene tijekom 2016. godine, tijekom rasprave došlo se do sljedećih načina mogućeg financiranja:
  • Sudjelovanje svih mještana iz sela Lug, Kuk i Letka čiji su članovo obitelji nastradali na Lugu
  • Posudba (kredit) potreban za nastavak radova i povrat sredstava po osiguranju izvora financiranja.
  • Donatorska priredba u čijoj bi se pripremi organizirala likovna kolonija gdje bi se slike nastale na toj koloniji, uz druge umjetničke predmete, prodavale i time namakla određena sredstva
  • Priprema teksta s kratkim opisom o udruzi, ciljevima i načinu djelovanja s kojim bi se išlo do privatnih poduzetnika i gdje bi se tražila pomoć za sudjelovanje u financiranju projekta.
  • Postavljanje banera na stranicu lug-poljica i na stranicu tomislavcity.com gdje bi se otvorila jednostavna mogućnost uplate sredstva, odnosno gdje bi se mogli pogledati svi donatori našega projekta
  • Sudjelovanje na projektima koji za kulturne svrhe raspisuju R Hrvatska i sve razine vlasti u BiH.

Rasprava o 5. točki

 • Otvorena je rasprava o financiranju i načinu završetka radova na proširenju groblja Vučkovine, te je rečeno da će se o tome detaljno raspraviti u ponedjeljak, 17.4.2017. godine na sastanku koji se organizira u školi u Mokronogama.
 • Raspravljalo se i o otvaranju dviju novih farmi iznad sela, te o teškoćama s kojima se susreću lokalni poljoprivrednici. Izraženo je i negodovanje zbog načina dodjele zemljišta za izgradnju štale osobama koje nemaju veze s podljubuškim selima te potreba da se zaštite interesi lokalnih stočara. S tim u vezi potpisivana je i peticija za zaustavljanje radova na izgradnji velike štale, do dobivanja jamstava o zaštiti lokalnih stočara.

 

Lug, 15.4.2017. godine

Leave a Comment